Transparentność

Nowy rok, nowe plany. W poprzednim roku prawdopodobnie jako pierwsza palarnia w Polsce wprowadziliśmy opakowania w pełni kompostowalne. Jako początkująca palarnia, nie było to dla nas łatwe.

Ten rok będzie rokiem, w którym małymi krokami wyznaczamy kolejny cel i wchodzimy w transparentność cen zakupowych, współpracując bezpośrednio z farmerami i uczciwymi importerami.

Robimy to, gdyż uważamy, że potrzeba przejrzystości w świecie kawy staje się coraz ważniejsza. Dzisiaj cena kawy na rynku C jest niższa niż koszt produkcji kawy, i często rolnicy nie mają odpowiednich funduszy na przyszłe inwestycje i w samą infrastrukturę, technologię, jak i w swoich pracowników, co przekłada się na jakość kawy, dostępność oraz na cały łańcuch produkcji, samych ludzi i ich rodziny.

Publikujemy ceny, nie po to, aby pokazać marże i zastanawiać się, kto ile zarobił. Zdajemy sobie sprawę, że to też nie jest do końca idealny sposób i nie wszystko jest jasne. Ale myślimy, że publikacja tych danych będzie początkiem dyskusji w tym temacie. Robimy to także, aby rolnicy sprzedający kawę wysokiej jakości, którzy mogą nie być świadomi, ile inni płacą za podobne kawy na rynku, mogli używać tego jako narzędzia lub punktu odniesienia, gdy negocjują swoje ceny.

Tak samo jak dyskusyjna publikacja wycen kaw w punktach SCA. Naszym zdaniem nie chodzi o to, aby każda kawa idealnie wstrzeliła się w punkty, ale o to, aby dawała pewną przejrzystość i możliwość sprawdzenia farmera, importera i także samej palarni kawy. Umieszczając punkty, każdy powinien brać za nie odpowiedzialność, zdając sobie sprawę, kiedy były wystawione i przez kogo.

Od tego roku jesteśmy aplikantem do członkostwa w Roasters United. Jest to grupa palarni kawy z Europy, która zobowiązała się do bezpośredniej współpracy z małymi spółdzielniami rolników w celu promowania wysokiej jakości kaw uprawianych organicznie.

Również zaczęliśmy wewnętrzne przygotowania do certyfikacji B-Corp. Ruch B Corp tworzą przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, odchodzą od modelu biznesowego bazującego jedynie na maksymalizacji zysku i aktywnie działają na rzecz środowiska oraz społeczeństwa.

---

Cena FOB, czyli "Free on Board", to termin określający cenę za kawę już zapakowaną i umieszczoną w kontenerze, który jest dostarczony na statek. Cena ta jest wyrażona w cenach za funt (lb), gdzie jeden funt równa się 453 gramom zielonej kawy. Obecnie używamy na naszej stronie ceny przeliczonej już na kilogramy. Używamy tego rodzaju wyceny, ponieważ jest to powszechna metoda określania ceny i została przyjęta jako standard komunikowania cen w ramach inicjatywy The Pledge.

2023 Transparency report - w trakcie