MIGA brewing better world

  • Jesteśmy lokalną palarnią kawy specialty z Raciborza. Poszukujemy najlepszych ziaren kawy i bierzemy za nie odpowiedzialność. Wypalamy je tak, aby planeta najmniej to odczuła. Staramy się pozostawić pozytywny wpływ na wszystko, co robimy.

    Wojciech Kaminski
    Arabica Q Grader, Sędzia WCEP SCA

  • Wypalamy nasze ziarna na rzemieślniczym piecu marki Giesen 15. Na miejscu posiadamy pełne laborlatoryjne zaplecze do wszelkich pomiarów takich jak wilgotność, gęstość, kolor czy stopień wypalenia kawy. Dzięki temu kontrolujemy każdy etap produkcji kawy.

  • Prawdopodobnie jako piewsza palarnia w Polsce wprowadziliśmy kompostowalne opaowania na naszą kawę.

    Filtrujemy nie tylko kawę. Kontynuujemy zaangażowanie na rzecz zielonej i czystej ziemi, korzystając z naszego elektrostatycznego systemu usuwamy dym i zapachy przed wypuszczeniem powietrza z procesu prażenia z powrotem do atmosfery.

  • Ten rok będzie rokiem, w którym małymi krokami wyznaczamy kolejny cel i wchodzimy w transparentność cen zakupowych, współpracując bezpośrednio z farmerami i uczciwymi importerami.